„Aslında çok güzel çiçek açardık da, yanlış toprağa gömüldük.„

„De fapt, am fi înflorit foarte frumos de n-am fi fost îngropați în pământul nepotrivit.„